Formål

Hensigten bag netscaleradmin.dk er at stille netscaler kompetencer til rådighed for virksomheder og organistationer, som gerne vil benytte netscaler teknologi, men som selv er i en situation hvor man mangler kompetencer på området.

Netscaleradmin.dk kan fx hjælpe i situationer, hvor virksomheder

– Ønsker at anvende netscaler, men ikke ønsker at have egne kompetencer på området

– Kommer til at mangle netscaler kompetencer pga personalemæssige udsving

– Ønsker hjælp til opgaver som ligger ud over de almindelige

– Ønsker driftsbistand på netscaler området

– har akut behov for bistand indenfor eller udenfor normal arbejdstid

Skriv et svar